chitters ایران جایزه مخاطب ایرانی

chitters: ایران جایزه مخاطب ایرانی اینترنت مخاطب کودک و نوجوان مباحث علمی تحلیل جامعه شناختی و روانشناختی

گت بلاگز اخبار بین الملل آلمان از اروپا خواست که مقدمات مذاکرات اتحادیه گمرکی با ترکیه را به تعلیق درآورد

دولت آلمان از کمیسیون اروپا خواست که مقدمات مذاکرات با ترکیه راجع به مدرن سازی اتحادیه گمرکی ترکیه – اتحادیه اروپا را به تعلیق درآورد.

آلمان از اروپا خواست که مقدمات مذاکرات اتحادیه گمرکی با ترکیه را به تعلیق درآورد

آلمان از اروپا خواست که مقدمات مذاکرات اتحادیه گمرکی با ترکیه را به تعلیق درآورد

عبارات مهم : آلمان

دولت آلمان از کمیسیون اروپا خواست که مقدمات مذاکرات با ترکیه راجع به مدرن سازی اتحادیه گمرکی ترکیه – اتحادیه اروپا را به تعلیق درآورد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت آلمان بر این باور است که ادامه این روند می تواند تبعاتی به همراه داشته باشد.

آلمان از اروپا خواست که مقدمات مذاکرات اتحادیه گمرکی با ترکیه را به تعلیق درآورد

براساس پیش نویس ارائه شده، بعضی تدابیر دیگر مانند زیاد کردن فشار مالی اروپا علیه ترکیه جهت وادار کردن این کشور به اجرای قانون و احترام به آن درنظر گرفته شده است است.

به نوشته این پیش نویس هرگونه امتیاز به ترکیه باید در جهت حمایت زیاد این کشور از دموکراسی و قانونمداری باشد.

دولت آلمان از کمیسیون اروپا خواست که مقدمات مذاکرات با ترکیه راجع به مدرن سازی اتحادیه گمرکی ترکیه – اتحادیه اروپا را به تعلیق درآورد.

بر همین اساس کمیسیون اروپا تعلیق تمام کمک های پیش از الحاق به ترکیه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

واژه های کلیدی: آلمان | اروپا | ترکیه | مذاکرات | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog