chitters ایران جایزه مخاطب ایرانی

chitters: ایران جایزه مخاطب ایرانی اینترنت مخاطب کودک و نوجوان مباحث علمی تحلیل جامعه شناختی و روانشناختی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری عکس ، جواب جالب به خواستگار

به گزارش گروه تحریریه سایت، هر قومیتی با شیوه مخصوص خود خواستگاری را برگزار می کند و خانواده عروس هم به شیوه خاصی جواب فرد برابر خود را می دهد. این روزها همه قو

عکس ، جواب جالب به خواستگار

جواب جالب به خواستگار /عکس

عبارات مهم : دختران

دختران قوم قشقایی جواب خواستگاران خود را به صورت جالب و هنرمندانه می دهند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، هر قومیتی با شیوه مخصوص خود خواستگاری را برگزار می کند و خانواده عروس هم به شیوه خاصی جواب فرد برابر خود را می دهد. این روزها همه قومیت ها رو به زندگی شهری آورده اند و دیگر سنت های قدیمی نقش کمرنگ تری در شیوه جواب خواستگار را دادن، دارند. یکی از این شیوه ها جهت دختران قشقایی بود که جواب خواستگار خود را با هنر می دادند.

عکس ، جواب جالب به خواستگار

اگرجواب دختران بعد از خواستگاری مثبت بود، قالی با نقش شيری كه دمش روبه بالاست، می بافتند و براي فرد می فرستادند! دم پايين شير در قالی نشان دهنده جواب منفی بود.

واژه های کلیدی: دختران | خواستگار | خواستگاری | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog